Största aktieägareInvesterare

Tabellen visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2024.

Aktieägare
Aktier
Procent
Peter Gyllenhammar med bolag
9.566.914
26.2%
Paul Morris*
4.447.056
12.3%
Familjen Eklund
3.750.000
10.3%
Håkan Lagerberg*
2.465.030
6.7%
Didner & Gerge Small & Microcap
1.426.172
3.9%
Familjen Girell
1.340.000
3.7%
Protean Funds Scandinavia
964.581
2.6%
Jonas Wollin*
879.000
2.4%
Nordnet Pensionsförsäkring
649.742
1.8%
Avanza Pension
607.477
1.7%
Övriga
10.401.017
28.5%
Summa
36.526.989
100.0%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
Källa: Uppgifter från Monitor, Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.