Största aktieägareInvesterare

Tabellen visar de 10 största aktieägarna per 31 oktober 2023.

Aktieägare
Aktier
Procent
Peter Gyllenhammar med bolag
8.560.730
23.4%
Paul Morris*
4.447.056
12.3%
Familjen Eklund
3.615.946
9.9%
Håkan Lagerberg*
2.465.030
6.7%
Didner & Gerge Small & Microcap
1.581.645
4.3%
Familjen Girell
1.330.000
3.6%
Protean Funds Scandinavia
964.581
2.6%
Jonas Wollin*
874.000
2.4%
Avanza Pension
662.617
1.8%
Nordnet Pensionsförsäkring
655.520
1.8%
Övriga
11.339.864
31.0%
Summa
36.526.989
100.0%

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
Källa: Uppgifter från Monitor, Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.