VÅR DNA

Hållbarhet – det ligger i vårt DNA

Polygiene Group är ledande inom antimikrobiella teknologier och lösningar för att hantera dålig lukt. Vi behandlar hårda ytor och textilier för att säkerställa att produkter får ett bättre skydd och förblir mer hygieniska. Det ökar hållbarheten på våra kunders produkter så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

Eftersom hållbarheten är inbyggd i vår teknologi har vi en unik möjlighet att skapa en meningsfull förändring i vår värld och att se till att produkter håller så länge som möjligt innan de behöver bytas ut.

I PRAKTIKEN

Hållbarhet i praktiken

Nyligen utförde vi en extern livscykelanalys på en t-shirt i samarbete med SWECO. Vi analyserade hur miljön påverkades under hela produktens livscykel och resultatet var mycket positivt. Vi upptäckte att om man tvättade hälften så ofta reducerades den totala miljöpåverkan med en tredjedel. En tvätt mindre innebär:

 • 51 kWh inbesparade per år som innebär 500 timmars datorkraft

 • 3 800 liter vatten vilket motsvarar nästan 50 badkar

Polygienes teknologier gör att textilier håller sig fräscha längre så att du slipper tvätta lika ofta, vilket sparar vatten och energi, minskar mikrofiberslitage och innebär till sist att du inte behöver köpa nya kläder lika ofta. Slutligen innebär det att det enda sättet att verkligen hjälpa världen är att använda våra kläder längre och köpa färre nya kläder och produkter.

HÅLLBARHET I HANDLING

Hållbarhet inifrån och ut

Även om våra teknologier i grunden fokuserar på att förbättra hållbarheten, nöjer vi oss inte med att enbart förlita oss på våra produkters inverkan på våra kunder.  Vi känner att det är vårt ansvar att göra allt vi kan för en bättre framtid. Så vi fortsätter vårt åtagande med att reducera vårt avtryck på denna planet inom hela vår organisation.

Polygiene ligger fullständigt i linje med de 17 globala målen för hållbar utveckling som har antagits av FNs generalförsamling, både inom bolaget Polygiene, i våra försörjningsled samt hos våra affärspartner. Vi kan särskilt nämna:

 • God hälsa och välbefinnande (Mål 3)
  Minska behovet av skadliga kemikalier, antibiotika och medicinska åtgärder.
 • Rent vatten och sanitet för alla (Mål 6)
  Minska vattenförbrukning, föroreningar samt matsvinn och överanvändning av kemikalier.
 • Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12)
  Minska behovet av nya produkter och resurser.
 • Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)
  Sprida kunskap, utbilda och öka kapaciteten för klimatförändringsåtgärder

Till sist vill vi skapa ett nytt förhållningssätt hos konsumenter och våra partners inom de branscher där vi arbetar och i den värld som vi alla lever i.

VÅRT TANKESÄTT

Mindful Living® – Möjliggör. Inspirera. Nå ut.

Vår mission är att, i allt som vi gör, möjliggöra, inspirera och nå ut till människor för att leva mer medvetet. Förutom den direkta effekten av reducerad och medveten konsumtion och produktutveckling vill vi uppmuntra till utökad och gemensam användning av produkter och utrymmen för kommande generationers skull.

Varför? Eftersom det är rätt sak att göra. Men vi drivs också av vårt skandinaviska synsätt om att skapa mervärde med hjälp av ansvarsfulla teknologier och tjänster som höjer värdet på våra kunders produkter. Genom att förstå att vi alla sitter i samma båt blir vi en stark partner till andra varumärken och deras slutkunder där vi kan skapa förändring i världen och i människors liv.