Certified adviser

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) såsom det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen.

Polygiene Group övervakas av Nasdaq Stockholm Issuer Survelliance. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har också en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Polygiene Group har utsett Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB till Certified Adviser.

Kontaktuppgifter:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se
Tel: +46 (0)8 913 008
E-mail: ca@skmg.se