AktienInvesterare

Polygienes aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet POLYG med första dag för handel 14 mars 2016. 

Aktien har ISIN-kod SE0007692157. Polygienes ICB-klassificering är 1300 Chemicals. Aktiegrafen kommer uppdateras när handel startar på första handelsdag.